';
Description
Vi har planerat och genomfört arbeten på en del av tomten, inklusive anläggning av en parkeringsplats, konstruktion av naturstensmurar och installation av trappor med granitblock. Dessutom har vi utfört stensättning med smågatstenar på parkeringsplatsen och gångvägarna, samt skapande av vackra beläggningar med skifferstenar.
Comments