';
Description
I detta projekt har vi först tagit bort alla smågatstenar, gjort om grundarbetet och sedan återlagt smågatstenarna. Dessutom köpte vi begagnade storgatstenar som matchade smågatstenarna som kunden redan hade och använde dem som kantstenar. Vi har också konstruerat ett entréplan och ett trappsteg.
Comments